Αγγλικός Όρος
dialect label
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός διαλέκτου (ο), επίσημα διαλέκτου (το)

feedback