Αγγλικός Όρος
markedness and language change
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός και γλωσσική αλλαγή

feedback