ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χαρακτηριστικά κοιλότητας (τα) cavity features
χαρακτηριστικό (το) characteristic
χαρακτηριστική λειτουργία (η) characteristic function
χαρακτηριστική χρήση (η) charecteristic use
χαρακτηριστικό feature
Χαρακτηριστικό (το) feature
χαρακτηριστικά κανόνα (τα) rule features
χαρακτηριστικό γλωσσικό στοιχείο συγκεκριμένης ομάδας (το), shibboleth
χαρακτηριστικά του σώματος της γλώσσας tongue body feature
χαρακτηριστικό δεσμίδας τιμών (το) value bundle feature