Αγγλικός Όρος
characteristic function
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηριστική λειτουργία (η)

feedback