Αγγλικός Όρος
rule features
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηριστικά κανόνα (τα)

feedback