Αγγλικός Όρος
value bundle feature
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηριστικό δεσμίδας τιμών (το)

feedback