Αγγλικός Όρος
cavity features
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηριστικά κοιλότητας (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback