Αγγλικός Όρος
diatopic markedness
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός διαλέκτου (ο)

feedback