Αγγλικός Όρος
diatextual markedness
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός κειμενικού είδους (ο)

feedback