Αγγλικός Όρος
diatechnical markedness
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός θεματικού πεδίου (ο)

feedback