Αγγλικός Όρος
diaphasic markedness
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός επιπέδου ύφους (ο)

feedback