Αγγλικός Όρος
diamedial markedness
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός μέσου (ο)

feedback