Αγγλικός Όρος
diastratic markedness
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός κοινωνικής διαστρωμάτωσης (ο)

feedback