ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χτύπημα (το) Ictus
χυδαιολογία (η) vulgarism
ΧΦ-wh wh-XP
χωρικά σχήματα spatial schemata
χωρικές ομάδες (οι) areal groups
χωρική γειτνίαση spatial proximity
χωρική γλωσσολογία (η) areal linguistics
χωρική γραμματική (η), γραμματική του χώρου (η) space grammar
χωρική γραμματική(η) space grammar
χωρική δείξη spatial deixis