ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνολογία βασισμένη στη χρήση (η) usage-based phonology
φάσμα διπλής όψης two-sided spectrum
φορέας (ο) trajector(TR)
φορέας μουσικού τόνου tone/tonal sandhi
φορέας μουσικού τόνου tone-bearing unit
Φορέας Μουσικού Τόνου (ο) Tone Bearing Unit (TBU)
φαινόμενο «στην άκρη της γλώσσας» Tip of the tongue (TOT) phenomenon
φαινόμενο του ίχνους (το) that-trace phenomenon
φίλτρο του ίχνους (το) that-trace filter
φαινόμενα του ίχνους that (τα) that-trace effects