Αγγλικός Όρος
that-trace phenomenon
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φαινόμενο του ίχνους (το)

feedback