Αγγλικός Όρος
two-sided spectrum
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φάσμα διπλής όψης
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback