Αγγλικός Όρος
trajector(TR)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φορέας (ο)
Πηγή
Δημέλα, Ε. Δ. (2010)

feedback