Αγγλικός Όρος
that-trace filter
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φίλτρο του ίχνους (το)

feedback