ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φαρυγγικός,-ή,-ό pharyngeal
φάση figure
φάση (η) state
φάση (η) phase
φάση έκβασης (η) offset phase
φάση έμβασης (η) onset phase
φάσμα (το) spectrum
Φάσμα (το) spectrum / range
φάσμα διπλής όψης two-sided spectrum
φάσμα διπλής όψης double-sided spectrum