Αγγλικός Όρος
spectrum
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φάσμα (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback