Αγγλικός Όρος
onset phase
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φάση έμβασης (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback