Αγγλικός Όρος
pharyngeal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φαρυγγικός,-ή,-ό
Πηγές
ΕΚΠΑ
ΛΚΝ

feedback