Αγγλικός Όρος
phase
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φάση (η)

feedback