Αγγλικός Όρος
offset phase
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φάση έκβασης (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback