Αγγλικός Όρος
figure
Πηγές
Cruse (2006)
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φάση
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback