Αγγλικός Όρος
double-sided spectrum 
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φάσμα διπλής όψης
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback