Αγγλικός Όρος
spectrum / range
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φάσμα (το)

feedback