ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
πυρηνική γραμματική (η) core grammar
πυρηνική γραμματική (η) kernel clause
πυρηνική γραμματική (η) kernel sentence
πυρηνικές κατηγορήσεις (οι) nuclear predications
Πυρηνικά αγγλικά (τα) Nuclear English
Πυρήνας3 (ο), πυρηνικός-ή-ό core
πυρήνας (ο) core
πυρήνας (ο) kernel
πυρήνας (ο) nucleus
πύον  pus