Αγγλικός Όρος
core
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πυρήνας (ο)
Όρος
πυρηνικός-ή-ό

feedback