Αγγλικός Όρος
pus
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πύον 
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback