Αγγλικός Όρος
nucleus
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2003)
Trask (1993)
Carr (2008)
Fromkin (2011)
Ladefoged
Lyons (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρήνας (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback