Αγγλικός Όρος
kernel
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρήνας (ο)

feedback