Αγγλικός Όρος
nuclear predications
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνικές κατηγορήσεις (οι)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback