Αγγλικός Όρος
core
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πυρήνας3 (ο), πυρηνικός-ή-ό

feedback