Αγγλικός Όρος
Nuclear English
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πυρηνικά αγγλικά (τα)

feedback