ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
Πρωτοβουλία Κωδικοποίησης Κειμένων (η) Text Encoding Initiative (TEI)
Πρωτοβουλία Κωδικοποίησης Κειμένων (η) TEI
πρωτογενές επιτελεστικό primary performative
πρωτογενές κατηγόρημα (το) primitive predicate
πρωτογενές υλικό source material
πρωτογενή γλωσσικά δεδομένα (τα) primary linguistic data
Πρωτογενής απόκριση (η) primary response
πρωτογενής διάσπαση (η) primary split
πρωτογενής πηγή (η) primary source
πρωτόγονες γλώσσες (οι) primitive languages