Αγγλικός Όρος
source material
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πρωτογενές υλικό
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Όρος
υλικό πηγής
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback