Αγγλικός Όρος
primary source
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτογενής πηγή (η)

feedback