Αγγλικός Όρος
primary response
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πρωτογενής απόκριση (η)

feedback