Αγγλικός Όρος
primary performative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτογενές επιτελεστικό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback