Αγγλικός Όρος
primitive predicate
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτογενές κατηγόρημα (το)
Πηγή
Μαργαρίτη, Ε.

feedback