Αγγλικός Όρος
primary linguistic data
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτογενή γλωσσικά δεδομένα (τα)
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback