Αγγλικός Όρος
Text Encoding Initiative (TEI)
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πρωτοβουλία Κωδικοποίησης Κειμένων (η)

feedback