Αγγλικός Όρος
primary split
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτογενής διάσπαση (η)

feedback