Αγγλικός Όρος
TEI
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πρωτοβουλία Κωδικοποίησης Κειμένων (η)

feedback