ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

160 results
Greek Term English Term
νεολογία (η) coinage
νεολογική αφασία (η) jargon aphasia
νεοκλασικό σύνθετο (το) neoclassical compound
νεογραμματικός (ο) neogrammarian
νεογραμματικοί (οι) neogrammarians / neo-grammarians
νεολογικός,-ή,-ό neological
νεολογισμός (ο) neologism
νεολογία (η) neology / coinage
νεολογία (η) nonce
νεολατινικές γλώσσες romance languages