Αγγλικός Όρος
neologism
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεολογισμός (ο)
Πηγές
Crystal
McMahon
ΕΛΕΤΟ (2018)
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)

feedback