Αγγλικός Όρος
neology / coinage
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νεολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback