Αγγλικός Όρος
coinage
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Fromkin et al. (2003)
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
νεολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
δημιουργία λέξεων (η)

feedback